Under ytan i trädgården

Att ha en trädgård är härligt. Men det är viktigt att hålla koll på vad som händer, och inte bara ovan jord. Under markytan kan det hända saker som får stor påverkan inte bara på trädgården utan även på bostaden. En del av dessa saker kan upptäckas genom att göra en rörinspektion.

Som alla som har en trädgård vet går det inte att enbart fokusera på det som finns ovanför markytan. Det går exempelvis inte att ignorera hur potatis och jordärstkockor växer nere i jorden. Men det finns också annat att vara uppmärksam på. Det som sker under markytan kan nämligen påverka hela huset.

Gör en rörinspektion

Rötter som tränger in i rören som går till eller från en fastighet kan ge upphov till skador, stopp och andra problem, som i värsta fall kan vara mycket kostsamma att åtgärda. Därför rekommenderas att göra en rörinspektion med jämna mellanrum. Vid en sådan går det att upptäcka rötter som trängt in i rören, men även sprickor, sättningar och avlagringar. Genom att upptäcka dessa störningar i tid blir det lättare, och inte minst billigare, att åtgärda dem. Mer om hur en rörinspektion görs finns att läsa på denna sajt om rörinspektion i Stockholm. Det är dock ingen större mellan att göra rörinspektion i Stockholm eller i andra delar av landet.

Parkslide rörinspektion

Inträngande rötter

En åtgärd som kan bli aktuell efter en rörinspektion är en rotfräsning, där rötterna skärs bort. Det kan också bli aktuellt att byta ut rören, men det är mindre vanligt att problemet hunnit bli så omfattande om rörinspektion görs varje till vartannat år. 

En av de växter som ställer till det mest är parkslide, som Naturvårdsverket varnar för. Dess kraftiga rötter är inte bara ett hot mot rör i marken, utan även mot husgrunder. Därför är det viktigt att inspektera grunden, om du bor i något av de områden där parkslide finns.