Tillbyggnad på huset

Ibland måste man välja mellan utrymme i trädgården och utrymme i bostaden. Det kan också finnas delar av tomten, närmast bostaden, där det ändå inte går att odla. I båda dessa fall kan man överväga att göra en tillbyggnad till den befintliga bostaden.

Det kan finnas många skäl till att man väljer att göra en tillbyggnad på sitt hus. Ofta handlar det om att livet har förändrats. Inte sällan har familjen blivit större, och man behöver ett rum för en ny familjemedlem. Ett annat vanligt skäl är att man vill ha mer förvaring, eller har hittat en ny hobby som kräver plats. Det kan t.ex. handla om att ägna sig åt hydroponisk odling under den mörka årstiden, då inte särskilt mycket gror i trädgården.

Reglerna för tillbyggnad gör det möjligt att bygga upp till 15 kvadratmeter utan bygglov. Det krävs dock alltid att du gör en bygganmälan, och inväntar startbesked, innan du sätter igång. Mer om tillbyggnad i Stockholm finns att läsa på kommunens sajt.

Uthus med tillbyggnad

Tillbyggnad i olika delar av landet

Reglerna för tillbyggnad ser olika ut i olika kommuner, och inte sällan också inom en och samma kommun. Det beror på att vissa bostadsområden kan vara skyddade, med hänsyn till deras kulturhistoriska eller naturmässiga värden. Den som bor i en villa i Gamla Enskede, eller i skärgården, ska inte vara säker på att det kommer att vara tillåtet att göra en tillbyggnad.

Det är naturligtvis inte bara i Stockholm som det finns områden som anses så skyddsvärda att man måste ha bygglov även för en mindre tillbyggnad. Oavsett var du bor i landet bör du alltid kontrollera med din kommun vad som gäller just där du bor. Ofta hittar du informationen på kommunens webbplats. Om du bor i Vellinge hittar du information om tillbyggnad här, och för boende i Härryda finns informationen här.